Slovenia

Zip Lines

Add / Edit
Vače

Pustolovski park GEOSS
Slivna 15, Vače, Slovenija 1252 Slovenija
00386 (0) 30 332 332
Pustolovski park GEOSS
Zip line is in two parts. It is 915m long. Second wire is 490 m long and it is the longest zip wire in Slovenija.
Pustolovski park Geoss je nastal med kro?njami dreves dru?ine Kimovec v neposredni bli?ini geometričnega sredi?ča Slovenije v vasi Slivna. Najprej je ta gozd slu?il samo otrokom dru?ine, kasneje pa smo se odločili, da vanj povabimo tudi vas in v dveh letih je nastal pravi pravcati pustolovski park s petimi trasami različnih te?avnostnih stopenj in kar 72 različnimi elementi, ki jih pustolovke in pustolovci premagajo v dveh do treh urah. Tem pustolov?činam letos dodajamo ?e spust v skupni dol?ini kar 915 m, pri katerem se dvignete do 25 m od tal in lahko dose?ete hitrost do 60 km/h.

© 2009 www.ziplinerider.com, all rights reserved. info@ziplinerider.com | Ziplinerider.com does not use cookies. For more info see the Disclaimer.