Ziplinerider.com
Ziplinerider.com
Add a Location

Zip Lines in Estonia

Otepää

 1. Otepää Seikluspark
  Tehvandi 3, Otepää
  67403 Estonia
  +372 504 9783
  http://www.seikluspark.ee/index.php/sisu=tekst&mid=39&lang=eng
  > Otepää Seikluspargis on viis erinevatest mängudest koosnevat rada, kokku 58 mängu, 6. rada koosneb pikkadest õhusõitudest, kus lennatakse üle 300m pika oru! Seiklus kulgeb puude otsas, esimesed rajad on lihtsamad ja madalamal, viimased raskemad ning kõrgemal. Radade läbimisel pole olulisim füüsiline vorm, vaid tahtmine, julgus ja tasakaal. Läbi kogu raja on seikleja kinnitatud personaalse turvavarustuse abil turvatrossi külge. Kogu pargi läbimine kestab keskmiselt 2 tundi.

  > Otepää Adventure Park is made ​​up of five different games, trail , a total of 58 games, 6 pathway consists of long õhusõitudest where flown over 300m long valley! Adventure runs in trees, the first tracks are simpler, lower, higher and heavier than the last. Passing lanes are not the most important physical form, but the will, courage and balance. Through the whole course is approved by adventurer personal safety equipment to turvatrossi sides. The whole park crossing lasts approximately 2 hours.

Update:

Addition? Update? Correction? To add or modify information:

Send an email to info@ziplinerider.com

Thanks for helping keep this zip line listing updated.

Fastest Zip Lines
View videos of some of the fastest zip lines in the world!
Fastest_Ziplines.html

Highest Zip Lines
Some zip lines reach incredible heights. See where they are!
Highest_Ziplines.html

Longest Zip Lines
See the longest ziplines in the world and where they are located.
Longest_Ziplines.html

Zip Line Videos
A collection of unique and thrilling zip lines in action.
Zipline_Videos.html

Zipline Industry
Zip line and challenge course industry leaders.
industry.html

© 2009 www.ziplinerider.com, all rights reserved. Contact: info@ziplinerider.com